Doç. Dr. Adnan Sevim

Anadolu Üniversitesi’nin İktisat Bölümünde lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans (Tez: “Türk Tarım İşletmelerinde Tahmini Maliyet Muhasebesi Sisteminin Kurulması”) ve doktora (Tez: “Toplam Kalite Yönetiminde Bir Araç Olarak Toplam Kalite Maliyetleme Sisteminin Kurulması ve Arçelik A.Ş. Eskişehir Buzdolabı İşletmesinde Bir Uygulama”) yapmıştır.Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bl. Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi ve Döner Sermaye İşletmeleri’nde muhasebe bilgi sisteminin kurulması ve denetçilik görevlerini yürütmüş, ABD’de Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışmış, Osmangazi Üniversitesi’nde Maliyet Muhasebesi, Maliyet Yönetimi, Muhasebe Bilgi Sistemi, Yönetim Muhasebesi, Muhasebe Bilgisayar Uygulamaları, Muhasebe Paket Programları, Şirket Muhasebesi derslerini yürütmüştür.

Uluslararası muhasebe standartlarında çalışmalar yapmış ve çeşitli işletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmuştur.

Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Bilişim Derneği,  Futbol Antrenörleri Derneği, Anadolu Üniversitesi Spor Birliği ve Spor Kulübü üyelikleri mevcuttur.