Benchmarking (Kıyasla ve Uyarla)


bench_venus-11588__340Bir süreç, bir ürün, bir birim yönetimi ve hatta bir kuruluşun yönetimi hakkında rakiplerin bilgilerini edinmek hemen her iş insanının hayallerini süsler. Kendi kuruluşuna ait bilgilere erişimi engellemek, bu bilgilerin dışarı sızmamasını sağlamak için her türlü tedbiri almakta olan iş insanları, rakiplerinin bilgilerini elde etmek için gıyaplarında bilgi toplama, ürünleri parçalama gibi metodolojilerden yararlanırken bazıları rakipten personel çalma, endüstriyel casusluk gibi etik olmayan yolları engellemek için pek gönüllü olmamaktadır.

“Kıyasla ve Uyarla” olarak özetlenebilecek ancak adını bir haritacılık teriminden alarak yönetim diline “benchmarking” olarak yerleşmiş bir metodoloji, tek taraflı öğrenme çabalarını karşılıklı öğrenmeye dönüştürme gücüne sahiptir. Benchmarking metodolojisi, sürece katılanları benchmark ortağı olarak niteler. Benchmark ortakları “kazan-kazan” anlayışı ile verilerini birbirlerine açar,  birbirlerinin üstünlüklerinden elde ettikleri öğrenmeleri kendi süreçlerine uyarlarlar. Benchmarking metodundan faydalanmanın en zor yolu rakiple çalışmaktır. Birbirine rakip olmayan ve fakat birbirlerinden analoji yoluyla öğrenecekleri olan kuruluşlarla benchmarking yapmak daha kolaydır.  Benchmarking için en kolay yol ise her zaman elinizin altında olan kendi süreçlerinizi, birimlerinizi, şirketlerinizi birbirleri ile kıyaslamaktır.

Benchmarking’in ne olup olmadığını öğrenmeye bir temel eğitimle başlamak, benchmark yapılacak kritik süreci belirlemek, doğru bencmark ortağını bulabilmek, benchmarking sürecinin gerektirdiği soruları-cevapları yapılandırmak ve iletişimi benchmarking etik kodlarına uygun yürütmek , benchmarking ile elde edilen öğrenmeleri tanımlamak ve kendi sürecine uyarlamak için Kalgem danışmanlarından destek alabilirsiniz.