BÜTÇE PLANLAMA-KONTROL

Otomobilin tüm parçaları elinizde olsa ama bu parçalar monte edilmemiş olsa “bir otomobiliniz olduğundan” nasıl söz edilemezse bütçe de öyledir. Tüm bilgiler elinizde vardır ama bilgiler kuralına göre kâğıda dökülmemiş ise bütçe yapılmamış olur.

  • Ayrıntıları bilen fakat ayrıntıdan yola çıkarak bütün üzerinde tasarrufta bulunamayanlar
  • Kapasitesi atıl kalabilenler
  • Kapasitesinin tamamını pazarlayabilenler
  • Stratejik yönetim ile operasyonel yönetim arasında köprü oluşturmak isteyenler
  • Önceki bütçeyi belli bir büyüme oranı ile çarparak beş dakikada yeni bütçe hazırlayanlar
  • Sürprizleri azaltmak isteyenler
  • Maliyet azaltma projelerine başlamak isteyenler

“Bütçe Planlama Kontrol” herkesten önce sizin yönetim aracınız olmalıdır!

Maliyet azaltmaya başlamanın yolu bütçe planlama ve kontrolden geçer. Atıl kapasitesi kalanlar çalışmayan kısmın maliyetini nasıl yöneteceklerine,  kapasitesinin tamamını pazarlayabilenler ise kapasitelerini hangi karlı ürünlerle doldurmaları gerektiğine bütçe planlama ve kontrol aracıyla karar verebilirler. Vizyondan bütçeye, bütçeden üretim planlamaya, satın almaya, üretime ve dağıtıma geçişler vardır.