PERFORMANS YÖNETİMİ

Değerlendiren kişiye göre değişebilen sorular ve cevaplar yerine, önceden ve açıkça tanımlanmış kriterlerine göre değerlendirilmek, her çalışanın hakkıdır. Amaç performansı arttırmak olacağına göre en iyi araç kişileri doğru değerlendirmek, somut ve insan onuruna yaraşır geri bildirimle bulunmaktır.

Yetkinliklerle Yönetim

  • İdeal bir “…lı/li” olma kriterlerine ne kadar yakın?
  • Bir yönetim kademesini işgal ediyorsa gelişim alanları neler?
  • Pozisyonun gereklerini karşılayacak davranışları ne derece sergileyebiliyor?
  • Pozisyonun gereklerini karşılayacak bilgi ve becerilerde eksiklerini ne derece tamamlayabilmiş?

sorularının cevaplarını aramak; yönetici ile çalışan arasında sağlam bir iletişim köprüsü kurar.

Hedeflere Yönetim

  • Üst yönetimin hedeflerinin alt kadrolara doğru yayılması
  • Herkesin, görevleriyle hedefleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu kavraması
  • Çalışanların hedef gerçekleştirme derecesine göre ödüllendirilmesi

çalışanları motive eden, performanslarını ve bağlılıklarını arttıran bir yönetim şeklidir.