İŞ DEĞERLENDİRME-ÜCRETLENDİRME

İş değerlendirme, gruplandırma, ücretlendirme sistemi

  • İşlerin değerini oluşturan faktörleri belirleme,
  • Faktörlerin sektöre, şirkete göre ağırlık puanlarını belirleme,
  • İş değeri faktörlerinin, işlerde bulunma derecelerini belirleme,
  • Puan ve derecelerden yola çıkarak, işlerin her biri için toplam puan belirleme,
  • Puanları ücrete dönüştürme,
  • Ücretlerin şirket içinde bir birlerine göre mesafesinin hakkaniyetli olduğundan emin olma,
  • Ücretlerin piyasa ücretleri ile olan mesafesi sayesinde personelini rakip şirketlere kaptırmayacağından emin olma
  • Personelini kaybetmemek için rekabetçiliğini kaybettirecek ücretler vermek zorunda kalmama

konularında, bilimsel çözüm sunar.

Aldığı-verdiği ücretten memnun çalışan-işveren, iç barış ve rekabet üstünlüğü sağlar.

Daha yüksek ücret almak için kendi niteliklerini geliştirmek, daha fazla sorumluluk almak, daha zor işlerde çalışmayı göze almak gerektiğini öğrenen çalışanlar kendilerini geliştirme ve zor işlere atanma yarışına girerler.