ORGANİZASYON TASARIMI

Ekipte görev-yetki sınırlarının belirlenmesi, sahipsiz görevlerin belirlenip bir görevliye bağlanması, doğru işi yapma, işi doğru yapma yöntemleriyle işlerin kolaylaştırılması, norm kadro sayılarının iş yüküne göre hesaplanması, fazla mesailerin daha bütçe aşamasındayken planlanması, fazla mesaili çalışma yerine iş yüklerinin yeniden dengelenmesi organizasyonun verimliliğini en hızlı arttıran çalışmalardan biridir.

Yeni organizasyon şemasına göre iş tanımlarını yenilemek, yeni organizasyon anlayışının gerektirdiği yetkinlikleri tanımlamak, bu günün ve geleceğin organizasyonlarına geçebilmek için doğru insan kaynağını işe almak ve işte tutabilmek için eğitim planlaması, ücret planlaması, kariyer planlaması hep bu yeni organizasyon tasarımından çıkacaktır.

Organizasyonunuzun, birim içi görev dağılımının ve tek tek işlerin yirmi yılı aşkın yönetim danışmanlığı deneyimine sahip uzmanlarımız tarafından incelenmesini isteyebilir, kurumunuz için en doğru yapılanmayı ve yeni yapıya geçiş stratejinizi uzmanlarımızla tartışarak oluşturabilirsiniz.