Kuruluşunuzda; aynı işle meşgul olanlar çoğalmaktaysa, çalışanlar iş yükünden tıkanıp verimsizleşiyorsa, işler gecikmeye, aksamaya başladıysa, iş gücü maliyetinin toplam maliyet içindeki oranı yükselmekteyse, küçülmeniz gereken bir dönem yaklaşıyorsa, şirket birleşmeleri/ayrılmaları söz konusu ise, bambaşka düşünerek daha çevik bir organizasyon olmak ve paydaşlara karşı olan taahhütleri yerine getirmede daha başarılı bir konuma yükselmek isteniyorsa norm kadro çalışması yapmanın tam zamanıdır denilebilir.

Üst kuruluşun beklentileri, kuruluşun hedefleri, kurulu kapasite ve kapasite kullanım durumu, pazar dinamikleri, personel yetkinlikleri, yöneticilerin yetkinlikleri, süreçlerde standartlaşma ve dijitalizasyon düzeyi gibi unsurlarla ilgili çok boyutlu analiz ve sentez gerektiren norm kadro çalışmaları, “KALGEM Norm Kadro Uygulaması” ve deneyimli yönetim danışmanları yardımıyla basit, güvenilir, sürdürülebilir bir yönetim sistemine dönüşmüştür.

İlk basamaktan son basmağa kadar her seviyeden yöneticinin, iş sahibinin kafasındaki “Hangi pozisyonda kaç kişi çalıştırmalıyım?” sorusunu cevaplayan “KALGEM Norm Kadro Uygulaması”; sendikalı, sendikasız, bazı şubeleri sendikalı iş yerlerinin, çok şubeli kuruluşların, üretim, hizmet kuruluşlarının, aylık ücretli ve saat ücretli, gündüzcü ve vardiyalı tüm statülerdeki personelin işlerini incelemeye, doluluklarını saptamaya uygun olacak şekilde geliştirilmiştir.

“KALGEM Norm Kadro Uygulaması” personel görevlendirme gerekçeleri ve personelin iş yükü analizi sonuçlarını bütünsel olarak değerlendirmeyi kolaylaştıran; personeli ve yöneticileri her bir iş adımında iyileştirme fırsatları düşünüp kaydetmeye zorlayan güçlü bir süreç iyileştirme aracıdır.

İK yöneticileri ile iki saat içinde veri girişine hazır hale getirilebilen “KALGEM Norm Kadro Uygulaması”, birim yöneticilerine kendi birimlerini aynı gün içinde inceleme imkânı sunmaktadır.

https://kalgem.com/wfdemo/kayit-ol/ bağlantısına tıklayarak kaydolabilir, onay epostanız geldiğinde https://kalgem.com/wfdemo/giris/ bağlantısında kendinizi tanıtarak norm kadro analizinizi yapıp norm kadro planlarınızı hazırlayabilirsiniz!

null

İş Akışı

null

Eğitim Videosu

null

Sık Sorulan Sorular